System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Kolejna inwestycja w odnawialne źródła energii na terenie Gminy Łęczyca

[ 2021-01-15 ]

Z końcem ubiegłego roku Gmina Łęczyca otrzymała dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. Racjonalizacja zużycia energii w czterech budynkach użyteczności publicznej należących do jednostek samorządu terytorialnego w Gminie Łęczyca w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Na ten cel udało się pozyskać 422 111,40 zł.

Za cel projektu obrany został montaż na czterech szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Łęczyca instalacji fotowoltaicznych, które zmniejszą zapotrzebowanie na energię elektryczną. Spowoduje to zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska w relacji przed i po rozpoczęciu eksploatacji nowych urządzeń, będących efektem przeprowadzonych inwestycji.

Jest to kolejna inwestycja Gminy Łęczyca mająca na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a przez to poprawę jakości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków w Gminie Łęczyca. W roku 2020 Gmina realizowała projekt „Czyste powietrze – OZE w Gminie Łęczyca”, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. 97 kolektorów słonecznych, 103 instalacje fotowoltaiczne i 36 pieców na biomasę trafiło do mieszkańców Gminy, którzy przystąpili do udziału w projekcie.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego