System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

[ 2020-11-25 ]

o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łęczyca na lata 2021 - 2024”

 

Wójt Gminy Łęczyca zaprasza mieszkańców Gminy Łęczyca do konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łęczyca na lata 2021 - 2024”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 03 grudnia 2020r. do 08 grudnia 2020r.

Opinie, propozycje zmian oraz uwagi należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 grudnia 2020 r. za pomocą formularza – „Ankieta Konsultacyjna”.

Wypełnione formularze dotyczące konsultacji projektu Programu należy przesłać:

  • · na adres: Urząd Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,
  • · na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaleczyca.pl,

bądź złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy przy ul.M. Konopnickiej 14.

Wszelkich informacji w ww. zakresie udziela Pani Małgorzata Królak – p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy pod nr telefonu 24 721 89 60.Wójt Gminy

Jacek Rogoziński

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego