System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

[ 2020-11-25 ]

o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”

Wójt Gminy Łęczyca zaprasza mieszkańców Gminy Łęczyca do konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 03 grudnia 2020r. do 08 grudnia 2020r.

Opinie, propozycje zmian oraz uwagi należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie dodnia 8 grudnia 2020 r. za pomocą formularza – „Ankieta Konsultacyjna”.

Wypełnione formularze dotyczące konsultacji projektu Programu należy przesłać:

  • · na adres: Urząd Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,
  • · na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaleczyca.pl,

bądź złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy przy ul.M. Konopnickiej 14.

Wszelkich informacji w ww. zakresie udziela Anna Zarębska – Sekretarz Gminy Łęczyca pod nr telefonu 24 388 20 82.Wójt Gminy

Jacek Rogoziński

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego