System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

[ 2020-10-22 ]

Wójt Gminy Łęczyca zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 23 do 30 października 2020 r.

Przygotowany „Roczny Program współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” stanowić będzie podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Łęczyca.

  1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy, ich wyniki nie są wiążące.
  2. Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać:

·na adres: Urząd Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,

·na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaleczyca.pl,

lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14 przy wykorzystaniu formularza zgłoszenia opinii.

  1. Informacji w ww. zakresie udziela Anna Zarębska – Sekretarz Gminy Łęczyca pod nr telefonu 24 388 20 82 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14.

 


 

Wójt Gminy Łęczyca
 Jacek Rogoziński
 

 

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego