System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Zakończenie Prac Konserwatorskich przy Ołtarzu Głównym w Kościele w Topoli Królewskiej

[ 2024-06-07 ]

Informujemy o zakończeniu prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Topoli Królewskiej. Po trwających od marca 2024 roku pracach, wykonanych przez firmę Stacco Art z Łodzi, historyczny ołtarz znów zdobi wnętrze świątyni. Koszt prac wyniósł 299 691,54 zł, a środki pochodziły z dotacji udzielonej przez Gminę Łęczyca, pozyskanej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Prace obejmowały kompleksową konserwację i restaurację retabulum ołtarza wraz z pozostałymi detalami architektonicznymi oraz snycerskimi, a także mensy ołtarza i obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Dzięki profesjonalnemu podejściu i zaangażowaniu specjalistów, każdy element ołtarza został poddany starannej konserwacji. Usunięto warstwy wtórne, przeprowadzono dezynsekcję, dezynfekcję i impregnację strukturalną drewna. Podklejono odspojenia i uzupełniono warstwy pierwotne, w tym drewno, zaprawę, marmoryzację i złocenia, a także zabezpieczono powierzchnie odnowionego zabytku.

Ołtarz główny w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła to dzieło znakomitego polskiego rzeźbiarza Stanisława Wolnowicza (1670-1738). Prace konserwatorskie i restauratorskie przywróciły mu dawny blask, pozwalając na nowo docenić kunszt artysty i wartość historyczną tego wyjątkowego obiektu sakralnego.

Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Gminę Łęczyca w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a także profesjonalizmowi firmy Stacco Art, ołtarz główny znów jest chlubą i ozdobą świątyni w Topoli Królewskiej.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła i podziwiania odrestaurowanego ołtarza, który po zakończonych pracach konserwatorskich zyskał nowe życie i może służyć kolejnym pokoleniom wiernych oraz miłośników sztuki sakralnej.

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego