System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Wybory do Izb Rolniczych

[ 2023-05-16 ]

Wybory do izb rolniczych w 2023. Kiedy rolnicy zagłosują?

Zbliżają się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Krajowa Rada Izb Rolniczych podała termin, kiedy rolnicy będą decydowali o tym, kto zasiądzie w radach na kolejną kadencję.

Ruszają przygotowania do wyborów do Rad Izb Rolniczych. Kiedy odbędą się wybory?

Już 24 września odbędą się wybory do izb rolniczych. Lokalne izby rolnicze, jak np. Wielkopolska Izba Rolnicza, już przystąpiły do okresu przygotowawczego, by na 24 września wszystko było dopięte na ostatni guzik.

W wyborach do samorządu rolniczego okręgiem wyborczym jest gmina, w związku z tym w Wielkopolsce utworzonych zostanie 226 okręgów wyborczych. Po zweryfikowaniu danych z ewidencji gruntów rolnych i uwzględnieniu miast na prawach powiatu zostanie określona liczba mandatów do obsadzenia.

Aktualnie trwają nabory kandydatów do pełnienia funkcji członków wojewódzkiej komisji wyborczej oraz okręgowych komisji wyborczych. Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo.

Kiedy kończy się VI kadencja samorządu rolniczego?
28 lipca 2023 roku upłynie obecna VI kadencja samorządu rolniczego w związku z tym trzeba już przygotowywać się do wyborów do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4-letnią kadencję.

Jak wyglądają wybory do izb rolniczych?
W pierwszym etapie wyborów w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy wybiera się dwóch członków rady powiatowej izby (lub jednego, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha).

W drugim etapie wyborów na swoim pierwszym posiedzeniu każda rada powiatowa izby wybierze spośród swoich członków przewodniczącego oraz delegata na Walne Zgromadzenie. W ten sposób z 31 rad powiatowych zostanie wyłonione 62-osobowe Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej, które z kolei na swoim pierwszym posiedzeniu wybierze spośród swego grona zarząd, Komisję Rewizyjną i komisje problemowe.

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego