System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Zmiana rozporządzenia w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego

[ 2022-12-08 ]

Łódź, 5 grudnia 2022 r.

          RT-II.020.4.2022

Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast
 


uprzejmie informuję, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Minister Aktywów Państwowych wydał rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2493).

Zmiana rozporządzenia umożliwia przeniesienie niewykorzystanego w 1. okresie zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.). Nowelizacja zakłada, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres. Tym samym mieszkaniec, który w 1. okresie złoży wniosekna mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku tę niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; czyli jego wniosek będzie dotyczył 1 500 kg, powiększonych o 500 kg). Zmiana ta będzie dotyczyć również zakupów dokonanych przed wejściem w życie zmiany rozporządzenia, a więc będzie jednoznacznie korzystna dla mieszkańców, którzy wnioskowali o mniejszą ilość węgla w preferencyjnej niż 1 500 kg.

 

Łączę wyrazy szacunku i poważania,
WOJEWODA ŁÓDZKI
Tobiasz Bocheński
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego