System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

[ 2022-10-13 ]

Wójt Gminy Łęczyca zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 13 do 20 października 2022 r.

Przygotowany „Roczny program współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” stanowić będzie podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Łęczyca.

  1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy, ich wyniki nie są wiążące.
  2. Podmioty biorące udział w konsultacjach mogą swoje opinie przesłać:
  • na adres: Urząd Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,
  • na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaleczyca.pl,

lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14 przy wykorzystaniu formularza zgłoszenia opinii.

  1. Informacji w ww. zakresie udziela Anna Kowalczyk – podinspektor Urzędu Gminy w Łęczycy pod nr telefonu 24 388 34 29 lub osobiście w siedzibie Urzędu  Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14.
Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego