System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Granty sołeckie przyznane!

[ 2022-07-26 ]

W dniu 26 lipca Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński podpisał umowy w sprawie udzielenia z budżetu Województwa łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego  województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach "Sołectwo na plus". Tym samym w trzech sołectwach: Łęka, Leźnica Mała, Topola Katowa, zrealizowane zostaną lokalne projekty, z efektów których będą mogli korzystać mieszkańcy. Na każdy z nich pozyskano środki w kwocie 12 000,00 zł.

I tak np. Sołectwo Łęka przeznaczy dotację pomalowanie głównej sali, dzięki czemu odnowione pomieszczenie będzie stanowiło niewątpliwie jeszcze większą zachętę do organizowania różnorodnych działań na terenie obiektu. Ponadto planowany jest zakup ławek zewnętrznych wraz ze stołami oraz grilla, które pozwolą nie tylko na organizacje różnorodnych działań plenerowych, ale także poprawią infrastrukturę obiektu.

Sołectwo Topola Katowa natomiast za otrzymane środki planuje przeprowadzenie kolejnych działań, które wpłyną na poprawę estetyki sali przeznaczonej dla mieszkańców oraz bezpieczeństwa obiektu. Dlatego w ramach projektu przewidziana jest wymiana drzwi zewnętrznych do świetlicy, montaż drzwi metalowych wewnętrznych do kuchni i magazynu, zakup materiałów do dekoracji ścian oraz zakup oświetlenia. Po remoncie przeprowadzonym w latach ubiegłych w świetlicy ściany są zupełnie puste, dlatego mieszkańcy chcą wspólnie wykonać dekoracje plastyczne nawiązujące do tradycji ludowych. Projekt polegał będzie na namalowaniu elementów pasiaka w tradycyjnych łęczyckich kolorach oraz innych dekoracji ludowych np. wycinanka, koronka, serwetka, wianek.

Celem głównym trzeciego z projektów, który zrealizuje sołectwo Leźnica Mała, jest ocalenie od zapomnienia i propagowanie bogactwa dziedzictwa kulturowego regionu poprzez zorganizowanie szeregu spotkań oraz warsztatów twórczych, podczas których seniorzy będą przekazywać swoją wiedzę młodszemu pokoleniu w celu kultywowania zapomnianych tradycji regionu. W związku z tym zorganizowane zostaną warsztaty kulinarne, warsztaty wykonywania wieńców dożynkowych tradycyjnymi metodami, warsztaty dotyczące nauki rękodzieła artystycznego, takiego jak wyplatanie z wikliny, szydełkowanie, haftowanie różnymi ściegami, papieroplastyka. Wykonane prace podczas wszystkich warsztatów zostaną zaprezentowane w trakcie imprezy plenerowej „Łęczyca w barwach jesieni” organizowanej przez Dom Kultury w Łęczycy. Ponadto zakupione zostaną akcesoria kuchenne, niezbędne do realizacji warsztatów.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego