System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

OGŁOSZENIE

[ 2022-09-13 ]
W wyniku zawarcia umowy (GPI.271.3.2022) pomiędzy Gminą Łęczyca a firmą METERING Anna Moder (ul. Parkowa 1, 98-113 Buczek)

tel.do biura: 43 677 48 07

tel. do instalatorów: 663 005 008

na dostawę i wymianę wodomierzy z modułami radiowymi informuję, że pracownicy wyżej wymienionej firmy będą od dnia:
 
15 września w miejscowości: Dzierzbietów Duży, Dzierzbiętów Mały

dokonywać wymiany wodomierzy u odbiorców wody z gminnej sieci wodociągowej.

Prosimy o zapewnienie swobodnego dostępu do wodomierza.
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego