System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

[ 2022-03-14 ]

o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023”


Wójt Gminy Łęczyca zaprasza mieszkańców Gminy Łęczyca do konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałani9a Narkomanii na lata 2022 - 2023”

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 14 marca  2022r. do 21 marca 2022r.   

Opinie, propozycje zmian oraz uwagi należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2022 r. za pomocą formularza – „Ankieta Konsultacyjna”.

Wypełnione formularze dotyczące konsultacji projektu Programu należy przesłać:

  • na adres: Urząd Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,
  • na adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminaleczyca.pl,

bądź złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14.

Wszelkich informacji w ww. zakresie udziela Anna Kowalczyk – podinspektor Urzędu Gminy w Łęczycy pod nr telefonu 24 388 34 29

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego