System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

[ 2022-01-25 ]

Wójt Gminy Łęczyca zawiadamia o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14 oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łęczycy www.gminaleczyca.pl oraz stronie BIP Urzędu Gminy w Łęczycy www.bip.gminaleczyca.pl  na okres 21 dni od dnia 25 stycznia 2022r.
do 15 lutego 2022r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek w miejscowości Gawrony, ozn. nr:

  • 83/11 o pow. 0,1902 ha wraz z udziałem w wysokości 1/6 w prawie własności działki ozn. nr 83/6 (droga dojazdowa);
  • 416 o pow. 0,1632 ha;
  • 417 o pow. 0,1347 ha.

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 455/2022 Wójta Gminy Łęczyca z dnia
24 stycznia 2022r.

Pliki do pobrania:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego