System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

Nowa sala przy OSP w Chrząstówku

[ 2019-09-23 ]

Od marca 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Chrząstówku realizowała projekt pn. „Dobudowali Sali przy siedzibie OSP w Chrząstówku”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana była na obszarze LSR realizowanej przez Lokalną Grupę Działania ,,Ziemia Łęczycka” z siedzibą w Łęczycy. Dofinansowanie jakie OSP otrzymało na ten cel wyniosło 134 401,00 zł.

Nową salą OSP może się cieszyć od września 2019 r. Dobudowana w ramach operacji sala będzie pełnić funkcję dydaktyczną dla okolicznych mieszkańców. Stanowić będzie bazę do organizacji konferencji, warsztatów, szkoleń, imprez plenerowych i innych wydarzeń skierowanych do mieszkańców, jak i turystów. Będzie to również miejsce spotkań Koła Gospodyń Wiejskich i prezentacji ich dorobku.
 Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego