System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Komisja Porządku Publicznego, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Oświaty i Kultury

20 stycznia 2017 roku o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy odbyło się spotkanie Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Oświaty i Kultury.

Pan Wójt zaprosił przedstawicieli Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca do udziału w posiedzeniu komisji. MRG Łęczyca reprezentowali: Patrycja Pietrzak i Michał Stegliński.

Zmiana systemu edukacji i nowe prawo oświatowe nakładają na samorządy m.in. obowiązek przyjęcia planu nowej sieci szkół. W związku z tym głównym tematem komisji był projekt dostosowania sieci szkół do nowej reformy oświatowej.

Na spotkaniu Radni poruszyli tematy dotyczące likwidacji gimnazjów, przyłączenia gimnazjum do podstawówki oraz toczyli spór na temat autobusów i okręgów, które przynależą do szkoły.

Młodzi Radni uważnie słuchali rozmów Radnych Gminy i Wójta. Dowiedzieli się wielu ważnych informacji na temat swojej gminy, zmianach, które nastąpią od września 2017r. Zgonie z nową reformą od 1 września 2017 roku szkoły podstawowe funkcjonować będą jako placówki ośmioklasowe, a uczniowie klas szóstych zamiast pójść do gimnazjum rozpoczną naukę w klasie siódmej. Nasze Gimnazjum przestanie istnieć, będzie wygaszane stopniowo przez najbliższe dwa lata.

Atmosfera spotkania była miła i przyjemna.

Pod koniec posiedzenia Młodzi Radni mogli zabrać głos i zaprosili Radnych Gminy Łęczyca na wspólną lekcję historii i społeczeństwa, która odbędzie się prawdopodobnie pod koniec lutego lub na początku marca.

Podziękowaliśmy za miłe przyjęcie oraz za zaproszenie.

Patrycja Pietrzak- wiceprzewodnicząca MRG Łęczyca

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego