System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności2021-06-28 Aktualności

 Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków!

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to nowa baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. Rejestr ma też pokazać, gdzie potrzebne jest wsparcie w wymianie tzw. kopciuchów. Obowiązek składania deklaracji do CEEB wejdzie w życie 1 lipca tego roku.


2021-09-16 Aktualności

 Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Inwestycji

Działając na podstawie § 69 Statutu Gminy Łęczyca zawiadamiam, że w dniu 22 września 2021r. /środa/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Inwestycji wraz z Komisją Porządku Publicznego, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Oświaty i Kultury Rady Gminy w Łęczycy.

2021-09-16 Aktualności

 Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Oświaty i Kultury

Działając na podstawie § 69 Statutu Gminy Łęczyca zawiadamiam, że w dniu 22 września 2021r. /środa/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Oświaty i Kultury wraz z Komisją Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Rady Gminy w Łęczycy.

2021-09-15 Aktualności

 Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łęczycka" - Nabory 2021

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka” Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.2021-09-02 Aktualności

 Szczepienia przeciw COVID-19 w Gminie Łęczyca

W dniu 31 września w budynku Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych każda zainteresowana osoba mogła poddać się szczepieniu przeciw COVID-19 jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson w ramach Narodowego Programu Szczepień.


2020-09-08 Aktualności

 OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyca oraz o przystą pieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego