System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2021-11-16 Aktualności

 INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z napływającymi od mieszkańców Gminy Łęczyca informacjami o wizytach w ostatnim czasie przedstawicieli firm proponujących montaż instalacji fotowoltaicznych na zlecenie Gminy Łęczyca, informujemy, iż Gmina Łęczyca nie zlecała żadnej firmie dokonywania wizyt w zakresie montażu wspomnianych instalacji.

Tego typu wizyty na zlecenie Urzędu Gminy odbywają się tylko i wyłącznie w przypadku realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie osoby zainteresowane.

2021-06-28 Aktualności

 Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków!

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to nowa baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. Rejestr ma też pokazać, gdzie potrzebne jest wsparcie w wymianie tzw. kopciuchów. Obowiązek składania deklaracji do CEEB wejdzie w życie 1 lipca tego roku.


2021-12-01 Aktualności

 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zawiadamiam Pana/Panią, że w dniu 8 grudnia 2021r. /środa/ o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Łęczycy.

2021-11-30 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

2021-11-29 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

o konsultacjach społecznych projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022”


2021-11-16 Aktualności

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuję

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy ponowrue przypomma, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną (rolnicy prowadzący uprawę produktów pochodzenia roślinnego czyli zbóż, warzyw, owoców, ziół, grzybów hodowlanych) mogą rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zgodnie z  zapisami   art.  63  ust.  1,  ust.  2  pkt  12  oraz  ust.  3  ustawy   z  dnia  25  sierpnia  2006r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.). Podmiot działający na rynku spożywczym jest zobowiązany złożyć do właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wniosek o wpis do rejestru zakładów wraz z dołączonym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych (wzór wniosku w załączniku pisma).

2020-09-08 Aktualności

 OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyca oraz o przystą pieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego