System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności


2021-03-04 Aktualności

 XXXIII -nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Łęczycy

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) w związku z § 25 ust. 1 Statutu Gminy Łęczyca, zwołuję nadzwyczajną XXXIII sesję Rady Gminy w Łęczycy na dzień 8 marca 2021r. /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. M. Konopnickiej 14.

2021-03-02 Aktualności

 Zapraszamy do składania deklaracji udziału w projekcie OZE

Wójt Gminy Łęczyca zaprasza osoby mieszkające na terenie Gminy Łęczyca zainteresowane wykorzystaniem energii odnawialnej z paneli fotowoltaicznych do składania ankiet uczestnictwa w projekcie (ankiety do pobrania ze strony internetowej oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Łęczycy).

Gmina Łęczyca przygotowuje się do złożenia wniosku w celu pozyskania dofinansowania na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii.

Zgłoszenia od mieszkańców będą przyjmowane maksymalnie dla 100 lokalizacji – decyduje kolejność złożenia ankiety. Powyżej tej liczby będzie tworzona lista rezerwowa.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie w terminie od 02.03.2021 do 08.03.2021 w Urzędzie Gminy w Łęczycy.

Realizacja zakładanych inwestycji uzależniona jest od uzyskania dofinansowania, udzielonego w ramach wyżej wymienionego konkursu.

Szczegóły udziału w projekcie znajdują się w regulaminie.


2021-03-02 Aktualności

 ZAWIADOMIENIE

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w Sołectwie Siedlec w Gminie Łęczyca

2021-02-22 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

o konsultacjach społecznych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łęczyca w 2021r.

2021-02-17 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

Wójt Gminy Łęczyca ogłasza przetarg pierwszy ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie Gawrony na terenie gminy Łęczyca.

2021-02-09 Aktualności

 Jubileusz 50-lecia


2021-02-01 Aktualności

 AKCYZA 2021

Urząd Gminy w Łęczycy informuje, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na 2021 rok będą przyjmowane w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. oraz od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego