System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2021-06-28 Aktualności

 Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków!

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to nowa baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. Rejestr ma też pokazać, gdzie potrzebne jest wsparcie w wymianie tzw. kopciuchów. Obowiązek składania deklaracji do CEEB wejdzie w życie 1 lipca tego roku.


2021-07-26 Aktualności

 Dożynki Wojewódzko-Powiatowo-Gminne i Diecezjalne Diecezji Łódzkiej oraz konkurs Kulinarny KGW

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber serdecznie zaprasza na Dożynki Wojewódzko-Powiatowo-Gminne i Diecezjalne Diecezji Łódzkiej, które odbędą się w niedzielę 22 sierpnia 2021 r. w Rogowie na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Leśny Zakład Doświadczalny w  Rogowie, w powiecie brzezińskim. Podczas tegorocznych Dożynek odbędzie się konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego pn. „Łódzkie smakuje”.

2021-07-26 Aktualności

 „Wsparcie dla firm z województwa łódzkiego”


Skorzystaj z bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców organizowanych przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego w Łodzi, na których poznasz m.in. ofertę dotacji, ulg, pożyczek dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego.


2021-07-16 Aktualności

 Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

Uprzejmie informuję, że ogłoszony został Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

 Celem Konkursu jest zmobilizowanie gmin do aktywnego promowania idei samospisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.2021-07-07 Aktualności

 GOPS w Łęczycy INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy prosi o nieskładanie ponownie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 - ( wniosek na 500+)


Wnioski o świadczenie 300+ od dnia 01.07.2021 przyjmuje tylko wyłącznie w wersji elektronicznej ZUS


2021-07-07 Aktualności

 INFORMACJA dla mieszkańców Gawron

W odpowiedzi na podanie z dnia 11.06.2021 roku (data wpływu 14.06.2021) do Wójta Gminy Łęczyca i Rady Gminy Łęczyca w sprawie ciśnienia wody w miejscowości Gawrony gmina Łęczyca informuję, że niskie ciśnienie wody lub nawet jej brak w gminnej sieci wodociągowej, w chwili obecnej (upalne letnie dni) wynika z trzykrotnie większego poboru (podlewanie, napełnianie basenów) wody pitnej przez mieszkańców gminy.

2021-07-01 Aktualności

 Gmina buduje wodociąg i przydomowe oczyszczalnie ścieków

W miesiącu maju zakończyły się prace przy budowie  dwóch odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Borki. Jest to pierwsza część inwestycji, która ma być zrealizowana jeszcze w tym roku. Kolejna to budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie prywatnych nieruchomości . Aktualnie Wykonawca przygotowuje oczyszczalnie pod kątem poszczególnych odbiorców i już lada dzień rozpocznie ich montaże. 

2021-07-01 Aktualności

 Granty sołeckie przyznane!

Informujemy, iż w ramach tegorocznego naboru wniosków na realizację tzw. grantów sołeckich, dofinansowanie otrzymało aż pięć sołectw z terenu naszej Gminy: Janków, Zduny, Wilczkowice, Prądzew oraz Dzierzbiętów Mały. Każdy z projektów otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł.


2021-06-21 Aktualności

 Szkolenia w ramach mikroprojektu "Gmina na czasie w Siedlcu" zakończone

Od 14 maja do 12 czerwca w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu odbywały się szkolenia mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego. Skierowane były one do osób w wieku 25-75 lat zamieszkujących tereny wiejskie. Wśród uczestników znaleźli się zarówno mieszkańcy naszej Gminy, jak i gmin sąsiednich. Odbywały się one w ramach mikroprojektu Gmina na czasie w Siedlcu w projekcie Gmina na czasie, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa nr 3 Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie nr 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych." Na ten cel Gmina Łęczyca pozyskała środki w kwocie 67 200 zł.


Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego