System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2020-07-08 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

Wójt Gminy Łęczyca informuje, że bezpośrednia obsługa klientów w Urzędzie  Gminy w Łęczycy prowadzona jest z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w dwóch Punktach Obsługi Klienta zlokalizowanych:

  • po prawej stronie korytarza - wejście główne do Urzędu,
  • przy tylnym wejściu do budynku Urzędu Gminy w Łęczycy (wejście od podwórka).

Urząd Gminy w Łęczycy pracuje: poniedziałek, środa i czwartek w godz. 7.30 – 15.30, wtorek w godzinach 7.30 – 17.00 i piątek w godz. 7.30 – 14.00.

Kasa Urzędu Gminy w Łęczycy jest czynna: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00 – 14.00, wtorek w godz. 8.00 – 15.00 i w piątek w godz. 8.00 -13.00.


2020-10-22 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”


2020-10-22 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

w zakresie projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”2020-10-19 Aktualności

 Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów,Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Inwestycji

Działając na podstawie § 69 Statutu Gminy Łęczyca zawiadamia się, że w dniu 23 października 2020 r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Inwestycji wraz z Komisją Rolnictwa, Budowy i Naprawy Dróg Rady Gminy w Łęczycy.

2020-10-19 Aktualności

 Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Budowy i Naprawy Dróg

Działając na podstawie § 69 Statutu Gminy Łęczyca zawiadamia się, że w dniu 23 października 2020 r. /piątek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Budowy i Naprawy Dróg wraz z Komisją Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Inwestycji Rady Gminy w Łęczycy.

2020-10-19 Aktualności

 Rolniku, spisz się w SPISOBUSIE

 Mieszkańcy Gminy Łęczyca będą mieli możliwość wzięcia udziału w spisie w specjalnie  przeznaczonym do tego SPISOBUSIE.

2020-10-16 Aktualności

 Gminne Biuro Spisowe w Łęczycy informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o powszechnym spisie rolny

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej - 22 279 99 99 (infolinia obsługiwana jest od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00), nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

2020-10-12 Aktualności

 Wybory Sołtysa w sołectwie Topola Szlachecka

W dniu 9 października 2020r. w budynku komunalnym Gawronki 1 odbyły się wybory Sołtysa sołectwa Topola Szlachecka. Do pełnienia tej funkcji został wybrany Pan Grzegorz Oborski.

2020-08-10 Aktualności

 Powszechny SPIS ROLNY


Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego