System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2022-12-08 Aktualności

 Zmiana rozporządzenia w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego

Łódź, 5 grudnia 2022 r.

          RT-II.020.4.2022

Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast
z terenu województwa łódzkiego


uprzejmie informuję, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym Minister Aktywów Państwowych wydał rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 2493).

Zmiana rozporządzenia umożliwia przeniesienie niewykorzystanego w 1. okresie zapotrzebowania na następny okres (od 1 stycznia 2023 r.). Nowelizacja zakłada, że w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego albo dokonano zakupu paliwa stałego w ilości mniejszej niż 1 500 kg, to niewykorzystana ilość paliwa stałego powiększa limit na 2. okres. Tym samym mieszkaniec, który w 1. okresie złoży wniosekna mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 000 kg), będzie mógł ująć w przyszłorocznym wniosku tę niewykorzystaną cześć limitu (w podanym przypadku 500 kg; czyli jego wniosek będzie dotyczył 1 500 kg, powiększonych o 500 kg). Zmiana ta będzie dotyczyć również zakupów dokonanych przed wejściem w życie zmiany rozporządzenia, a więc będzie jednoznacznie korzystna dla mieszkańców, którzy wnioskowali o mniejszą ilość węgla w preferencyjnej niż 1 500 kg.

 Łączę wyrazy szacunku i poważania,

WOJEWODA ŁÓDZKI
Tobiasz Bocheński

2022-12-08 Aktualności

 Informacja dla osób, które złożyły wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego

UWAGA!

Osoby, które złożyły wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych na rok 2022 i są zainteresowane zamianą Ekogroszku (który jest już niedostępny)  na Groszek Typu II prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu Urzędu Gminy w Łęczycy w celu korekty złożonego wniosku.

2022-11-30 Aktualności

 ANKIETA w sprawie opracowania dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Łęczyca na lata 2023 - 2030Szanowni Państwo!

Strategia Rozwoju Gminy Łęczyca jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat.

Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem Gminy Łęczyca a także jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania Gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców Gminy Łęczyca.


2022-11-15 Aktualności

 Informacja dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego

Informacja
dotycząca składania wniosków na zakup preferencyjny paliwa stałego
dla gospodarstw domowych

Informujemy, iz wnioski na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych na rok 2022 będą przyjmowane do dnia 30 grudnia 2022 r. do godziny 14.00.

W dniu dzisiejszym tj. 18 listopada 2022 roku została podpisana umowa z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych

UWAGA!
Ze względu na brak dostepności paliwa stałego w postaci miału, prosimy wszystkie osoby, które złożyły wnioski na zakup preferencyjny tego paliwa, o ponowne złożenie wniosku ze wskazaniem innego asortymentu.
Wniosek do pobrania znajduje się poniżej.

2022-11-04 Aktualności

 OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 r. poz. 2236) Gmina Łęczyca informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.


2022-12-05 Aktualności

 Informacja dotycząca wpłat za zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Łęczyca informuje o okresowym zawieszeniu możliwości dokonywania wpłat dot. zakupu paliwa stałego (węgiel- orzech i kostka, groszek, ekogroszek) dla gospodarstw domowych, zgodn ie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego  dla  gospodarstw  domowych  (Dz. U.  2022 r.  poz.  2236),  z uwagi na wyczerpanie asortymentu.

2022-12-05 Aktualności

 Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Zawiadamiam Pana/Panią, że w dniu 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w Sali konferencyjnej nr 14 Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Inwestycji Rady Gminy w Łęczycy, do udziału w którym serdecznie zapraszam. Jednocześnie informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Inwestycji Rady Gminy z dnia 09.12.2022 r. o godz. 9.00 zostaję odwołane.

2022-11-28 Aktualności

 UWAGA! = 30 listopada mija termin składania o wypłatę dodatku - wykorzystywania źródeł ciepła

W dniu 15 września 2022 r weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz.1967).
Ustawa wprowadziła dodateków dla podmiotów wrażliwych  oraz dodatek  dla gospodarstw domowych wykorzystujących jako główne źródło ciepła:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, kozę, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnię albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (dodatek nie przysługuje ogrzewającym gazem ziemnym),
  3. kocioł olejowy

Wszystkie te źródła ciepła muszą być  zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


2022-11-23 Aktualności

 Remont w OSP w Łęce dobiega końca

Dobiega końca realizacja przez Sołectwo Łęka projektu pn. Świetlica wiejska miejscem integracji mieszkańców sołectwa Łęka, na który Gmina Łęczyca pozyskała dofinansowanie w kwocie 12 tysięcy złotych. Złożenie przez Gminę wniosku było możliwe, dzięki zaakceptowaniu przez Samorząd Województwa Łódzkiego zgłoszenia, wysłanego przez Sołectwo w ogłoszonym naborze w ramach programu Sołectwo na Plus.


2022-11-23 Aktualności

 "W poszukiwaniu tradycji regionu" - projekt w Sołectwie Leźnica Mała dobiega końca

Leźnica Mała jest kolejnym sołectwem, które realizuje projekt dofinansowany ze środków Województwa Łódzkiego w ramach programu Sołectwo na Plus. Głównym założeniem projektu W poszukiwaniu tradycji regionu było odnalezienie wśród seniorów zamieszkujących region łęczycki, tych osób, które posiadają wiedzę i umiejętności dotyczące zapomnianych przepisów oraz receptur potraw. Jego zakończenie zaplanowane zostało na 30 listopada. Pozyskane środki wraz z wkładem własnym zostały przeznaczone na realizację szeregu spotkań oraz warsztatów twórczych, podczas których seniorzy przekazywali swoją wiedzę młodszemu pokoleniu w celu kultywowania zapomnianych tradycji regionu.


2022-11-18 Aktualności

 Płatniku załóż profil na ZUS-PUE


Przygotowaliśmy kampanię informacyjną, której działania są realizowane w związku z ustawowym obowiązkiem posiadania przez każdego płatnika składek od 1 stycznia 2023 r. profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.

2022-11-10 Aktualności

 LGD "Ziemia Łęczycka" ogłosiła trzy nabory wniosków


Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łęczycka" informuje, iż od dnia 21 listopada do dnia 13 grudnia 2022 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W nioski przyjmowane będę w ramach trzech naborów:
  1. Podejmowanie działalności gospodarczej;
  2. Rozwój działalności gospodarczej;
  3. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
Jednocześnie LGD "Ziemia Łęczycka" informuje, iż zgodnie z „Procedurą przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD” w przypadku wniosków, które otrzymają tą samą liczbę punktów – ma zastosowanie wykorzystanie daty i godziny przyjęcia wniosku. Wniosek przyjęty przez biuro LGD wcześniej – uzyskuje wyższe miejsce na liście.

Życzymy powodzenia!


2022-09-19 Aktualności

 KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie

w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego