System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2022-09-23 Aktualności

 LVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Łęczycy

Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10:30w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Gminy w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, odbędzie się LVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Łęczycy.

2022-09-21 Aktualności

 INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy,

Nadzór Wodny Łęczyca informuje, że w dniu 19.09.2022r. został przekazany teren robót na Rz. Bzura wyłonionemu w procedurze przetargowej Wykonawcy Firmie Verde dotyczący prac na rzece Bzura na terenie powiatu łęczyckiego (od stopnia wodnego przy ujściu Rz. Kanał Sierpów) poprzez Miasto i Gminę Łęczyca, Gm. Witonia, Gm. Góra Św. Małgorzaty oraz powiatu kutnowskiego do granic Nadzoru Wodnego (tj. ujścia Rz. Moszczenicy do Bzury) na terenie Gm. Krzyżanów oraz Gm. Bedlno.

2022-09-19 Aktualności

 KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie

w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego

2022-09-19 Aktualności

 Bądź aktywny razem z nami - turniej i piknik w Prądzewie

Stowarzyszenie REQIN, Urząd Gminy w Łęczycy oraz Sołectwo Prądzew zorganizowało w dniach 17 – 18 września imprezę sportowo – rekreacyjną dla mieszkańców Gminy Łęczyca oraz Powiatu Łęczyckiego. Odbyła się ona w ramach projektu „Bądź aktywny razem z nami – turniej piłki nożnej oraz piknik sportowy w Prądzewie” sfinansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2022 rok. Na ten cel pozyskane zostało dofinansowanie w kwocie 39 050 zł.


2022-09-13 Aktualności

 Informacja dla mieszkańców biorących udział w drugim projekcie dotyczącym wymiany źródeł ciepła

W związku z realizacją przez Gminę Łęczyca kolejnego projektu dotyczącego wymiany źródeł ciepła, informujemy, że w dniu 12 września 2022 r. rozpoczęły się wizytacje audytorów u mieszkańców objętych niniejszym projektem. Zadaniem audytorów będzie pozyskanie szczegółowych informacji na temat technicznych możliwości montażu instalacji gazowych u osób, które przystąpiły do projektu. Kontaktować się z Państwem będą audytorzy, którzy okazywać się będą pełnomocnictwem wystawionym przez Wójta Gminy Łęczyca.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Łęczycy pod nr tel. 24 388 43 55.


2022-07-26 Aktualności

 Granty sołeckie przyznane!

W dniu 26 lipca Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński podpisał umowy w sprawie udzielenia z budżetu Województwa łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego  województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach "Sołectwo na plus". Tym samym w trzech sołectwach: Łęka, Leźnica Mała, Topola Katowa, zrealizowane zostaną lokalne projekty, z efektów których będą mogli korzystać mieszkańcy. Na każdy z nich pozyskano środki w kwocie 12 000,00 zł.2022-06-22 Aktualności

 INFORMACJA Wójta Gminy Łęczyca

w sprawie dyżurów oddziałów przedszkolnych w okresie wakacyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego