System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2021-06-28 Aktualności

 Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków!

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to nowa baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. Rejestr ma też pokazać, gdzie potrzebne jest wsparcie w wymianie tzw. kopciuchów. Obowiązek składania deklaracji do CEEB wejdzie w życie 1 lipca tego roku.


2021-10-17 Aktualności

 Złote Gody w Gminie Łęczyca

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, jaka odbyła się 15 października w Urzędzie Stanu Cywilnego w Łęczycy.


2021-10-15 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

o konsultacjach społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

2021-10-14 Aktualności

 Przebudowa drogi w Kozubach zakończona

Zakończyła się budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kozuby, na którą Gmina Łęczyca pozyskała dofinansowanie w kwocie 156 820 zł ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych dotyczące budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wykonywania dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych w 2021 r. Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 690 000 zł.2021-10-12 Aktualności

 Uroczystość podpisania i wmurowania Aktu erekcyjnego

W dniu 11 października odbyło się uroczyste podpisanie oraz wmurowanie Aktu erekcyjnego pod budowę pierwszej w gminie Łęczyca i powiecie łęczyckim krytej pływalni, zlokalizowanej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej. Na realizację inwestycji Gmina Łęczyca pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3,5 mln złotych oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 2 179 000 zł.


2021-09-30 Aktualności

 W topoli powstała ścianka wspinaczkowa

Zakończyła się budowa wewnętrznej ścianki wspinaczkowej o charakterze sportowo – rekreacyjnym w sali gimnastycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej. Dzięki jej wybudowaniu stworzona została dodatkowa możliwość aktywnego spędzenia czasu, poprawy kondycji fizycznej, a także rozwijania pasji i umiejętności.


2020-09-08 Aktualności

 OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyca oraz o przystą pieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego