System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności

2024-05-17 Aktualności

 Wybory Sołeckie

Wójt Gminy Łęczyca Zarządza wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach na terenie gminy Łęczyca.

2024-05-10 Aktualności

 Rusza realizacja projektu związanego z montażem instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Łęczyca

W dniu 10 maja br. Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński, Skarbnik Gminy Pani Agnieszka Kaszubska oraz reprezentująca firmę COLUMBUS ENERGY S.A., Pani Magdalena Zwolińska, podpisali umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Łęczyca w ramach projektu „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Łęczyca”. W wyniku realizacji zadania zamontowanych zostanie 333 zestawów instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych, gospodarczych lub na gruncie osób fizycznych o maksymalnej mocy 4,05kW. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, realizacja wszystkich prac została wyceniona na kwotę 3 554 187,8zł.

95% kwoty Gmina pozyskała z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład.


2024-06-24 Aktualności

 OSP Leźnica Mała zakończyła remont


Zakończyła się realizacja inwestycji w ramach której Ochotnicza Straż Pożarna w Leźnicy Małej przeprowadziła remont kuchni oraz wejścia głównego. Na ten cel pozyskała środki w kwocie 249 960 zł w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


2024-06-24 Aktualności

 Ogłoszenie Wójta Gminy Łęczyca

p pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym działki ozn. nr 117/45 o powierzchni 2,0348 ha, położonej w obrębie Lubień.

2024-06-11 Aktualności

 Filmowa Gmina


2024-06-07 Aktualności

 Zakończenie Prac Konserwatorskich przy Ołtarzu Głównym w Kościele w Topoli Królewskiej

Informujemy o zakończeniu prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym w kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Topoli Królewskiej. Po trwających od marca 2024 roku pracach, wykonanych przez firmę Stacco Art z Łodzi, historyczny ołtarz znów zdobi wnętrze świątyni. Koszt prac wyniósł 299 691,54 zł, a środki pochodziły z dotacji udzielonej przez Gminę Łęczyca, pozyskanej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


2024-06-07 Aktualności

 Kolejna umowa o udzielenie dotacji dla parafii podpisana

W dniu 7 czerwca Wójt Gminy Łęczyca, Pan Jacek Rogoziński, podpisał umowę o przekazaniu dotacji dla kolejnej parafii. Dzięki środkom z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 397 100 zł, parafia pw. św. Marii Magdaleny w Leźnicy Małej będzie mogła przeprowadzić prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromii ściennej. Umowę podpisał proboszcz parafii, ks. Wojciech Kluska.


2024-06-03 Aktualności

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łęczyca

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego (licytację) na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Janków na terenie gminy Łęczyca.

2024-05-28 Aktualności

 INFORMACJA Wójta Gminy Łęczyca

w sprawie dyżurów oddziałów przedszkolnych w okresie wakacyjnym.

2024-05-20 Aktualności

 Kolejne umowy podpisane!

W dniu 16 maja Wójt Gminy Łęczyca, Pan Jacek Rogoziński, podpisał kolejne umowy na realizację wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji drogowych.2024-05-06 Aktualności

 Inauguracyjna sesja Rady Gminy w Łęczycy

W dniu 6 maja na sali konferencyjnej Urzędu Gminy miała miejsce Inauguracyjna sesja Rady Gminy w Łęczycy, którą otworzył Radny Senior Stefan Pacholczyk, witając zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się m.in. Poseł na Sejm RP Marek Matuszewski, delegacja z partnerskiej Gminy Łysiec z Ukrainy, delegacja Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Łęczycy w osobach Prezesa Krzysztofa Joachmiaka oraz Komendanta Gminnego Krzysztofa Królaka, dyrektor łęczyckiego oddziału Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie Pani Justyna Mordal, dyrektorzy szkół z terenu gminy, sołtysi.


Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego