System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Aktualności


2021-05-06 Aktualności

 OGŁOSZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 60 na odcinku Topola Królewska – Kutno,2021-04-20 Aktualności

 Konkurs dla przedszkoli "Liczymy się dla Polski"

Konkurs Plastyczny dla przedszkoli organizowany przez Urz±d Statystyczny w Łodzi ma na celu promowanie idei i wartości Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, jako Ľródła wiedzy na temat Polski i jej mieszkańców.


2021-03-25 Aktualności

 Gmina na czasie w Siedlcu

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Łęczyca przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Orła Białego w Siedlcu oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Siedlcu złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji mikroprojektu szkoleniowego „Gmina na czasie w Siedlcu”, skierowanego do mieszkańców Gminy. Na ten cel pozyskane zostały środki w kwocie 67 200,00 zł, które przeznaczone zostaną m.in. na organizację szkolenia „Rolnik w sieci” oraz „Rodzic w Internecie”, a także zakup niezbędnego sprzętu komputerowego do ich realizacji. Szkolenia zostaną przeprowadzone w okresie od 24 kwietnia do 20 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej w Siedlcu.


2020-09-08 Aktualności

 OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyca oraz o przystą pieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko

Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego