System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Szydełkujemy, malujemy i na nowej podłodze tańcujemy


INFORMACJA O ZADANIU PN.:
"Szydełkujemy, malujemy i na nowej podłodze tańcujemy"


BENEFICJENT : GMINA ŁĘCZYCA
REALIZATOR: GMINA ŁĘCZYCA/SOŁECTWO TOPOLA KATOWA

Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania: czerwiec 2024r.
Planowana data zakończenia realizacji zadania: grudzień 2024r.


OPIS ZADANIA :

 

W ramach projektu planowany jest zakup pieca na pellet z nadmuchem, który byłby w stanie efektywnie ogrzać dużą salę, zapewniając komfort użytkownikom. Taki piec charakteryzuje się możliwością wcześniejszego załadunku i rozpalenia, co przyczynia się do bezpiecznego użytkowania.
Kolejnym ważnym etapem modernizacji jest renowacja starej, szarej podłogi w świetlicy. Środki finansowe pozyskane z projektu zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych materiałów do czyszczenia, podkładów i lakierów.
Ostatnim istotnym elementem w procesie modernizacji jest dekoracja okien. Wprowadzenie estetycznych elementów dekoracyjnych ma na celu stworzenie przyjemnej atmosfery wewnątrz świetlicy, aby zachęcić mieszkańców do częstszego odwiedzania tego miejsca i spędzania tam czasu. Dodatkowo, poprawa wyglądu zewnętrznego świetlicy może przyczynić się do wzrostu zainteresowania społeczności lokalnej tym miejscem jako centrum spotkań i aktywności społecznej.

WARTOŚC ZADANIA :

PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA WYNOSI: 15 000,00 ZŁ.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO: 15 000,00  ZŁ.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU SOŁECTWO NA PLUS.
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego