System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krzepocinie Pierwszym


INFORMACJA O ZADANIU PN.:
"Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Krzepocinie Pierwszym"


BENEFICJENT : GMINA ŁĘCZYCA
REALIZATOR: GMINA ŁĘCZYCA/SOŁECTWO KRZEPOCIN PIERWSZY
Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania: czerwiec 2024r.
Planowana data zakończenia realizacji zadania: grudzień 2024r.


OPIS ZADANIA :

W ramach projektu zaplanowany został zakup wyposażenia do kuchni znajdującej sie w budynku OSP (świetlicy wiejskiej), w tym m.in. kuchni gazowej, witryny chłodniczej. Mieszkańcy wsi zadeklarowali iż sami wygospodarują miejsce, wniosą, poskręcają i zajmą się instalacją tych sprzętów. Planowany jest także zakup ekologicznego piecyka opalanego drewnem spełniającego najwyższe normy dotyczące EKOPROJEKTU z potrzebnym wyposażeniem do ogrzania głównej sali budynku świetlicy. Piec i jego wyposażenie będzie składało sie z wielu części dlatego panowie z sołectwa sami wniosą części składowe, poskręcają i zainstalują wszystkie elementy. Planowany jest także zakup krzeseł które uzupełnią braki miejsc siedzących w naszej świetlicy.

WARTOŚC ZADANIA :

PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA WYNOSI: 15 000,00 ZŁ.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO: 15 000,00  ZŁ.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU SOŁECTWO NA PLUS.
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego