System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Sołectwa Dąbie w krzesła i stoły


INFORMACJA O ZADANIU INWESTYCYJNYM PN.:
"Doposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Sołectwa Dąbie w krzesła i stoły"


BENEFICJENT : GMINA ŁĘCZYCA
REALIZATOR: GMINA ŁĘCZYCA/SOŁECTWO DĄBIE
Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania: czerwiec 2024r.
Planowana data zakończenia realizacji zadania: grudzień 2024r.


OPIS ZADANIA :

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej w Dąbiu wraz z zakupem wyposażenia m.in. w postaci  krzeseł i stołów. Pomieszczenia świetlicy ze względu na upływ czasu wymagają podjęcia koniecznych działań mających na celu ich odrestaurowanie, dzięki czemu obiekt stanie się atrakcyjny i przyjazny dla przebywających na jego terenie osób. Ponadto będzie zachęcał do korzystania z jego oferty, co niewątpliwie wpłynie na pozytywny wizerunek sołectwa oraz Gminy Łęczyca. W tym celu zakupione zostaną materiały do przeprowadzenia remontu, m.in.: artykuły malarskie.

WARTOŚC ZADANIA :

PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA WYNOSI: 15 000,00 ZŁ.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO: 15 000,00  ZŁ.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU SOŁECTWO NA PLUS.
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego