System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Remont drogi w PrądzewieINFORMACJA O ZADANIU INWESTYCYJNYM PN.:
"Remont drogi gminnej nr 104157E w miejscowości Prądzew, gmina Łęczyca"


BENEFICJENT : GMINA ŁĘCZYCA
REALIZATOR: GMINA ŁĘCZYCA
Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania: czerwiec 2024r.
Planowana data zakończenia realizacji zadania: grudzień 2024r.


OPIS ZADANIA :

W ramach inwestycji planowany jest remont drogi gminnej nr 104157E w miejscowości Prądzew. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, pobocza oraz zainstalowane zostanie oświetlenie solarne. Realizacja tego projektu przyczyni się do poprawy stanu technicznego drogi, co zwiększy bezpieczeństwo i wygodę podróży dla mieszkańców oraz poprawi estetykę miejscowości.

WARTOŚC ZADANIA :

PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA WYNOSI: 2 240 860,00 ZŁ.

DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG: 1 120 430,00  ZŁ.

GMINA ŁĘCZYCA ZOBOWIĄZANA JEST DO WNIESIENIA WKŁADU WŁASNEGO W KWOCIE: 1 120 430,00 ZŁ.

DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG.
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego