System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Przebudowa drogi gminnej Leźnica Mała - BronnoINFORMACJA O ZADANIU INWESTYCYJNYM PN.:
"Przebudowa drogi gminnej nr 104174E na odcinku Leźnica Mała-Bronno, gmina Łęczyca"


BENEFICJENT : GMINA ŁĘCZYCA
REALIZATOR: GMINA ŁĘCZYCA
Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania: czerwiec 2024r.
Planowana data zakończenia realizacji zadania: grudzień 2024r.


OPIS ZADANIA :

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa drogi gminnej nr 104174E na odcinku Leźnica Mała - Bronno. Zakres inwestycji obejmie m.in. wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie pełnej konstrukcji na poszerzeniach drogi, wykonanie poboczy, budowę chodnika jednostronnego z kostki betonowej, przebudowę przepustów, wykonanie oznakowania pionowego, odmulenie istniejących rowów oraz montaż oświetlenia solarnego. Dzięki tym pracom mieszkańcy zyskają bardziej komfortowe i bezpieczne połączenie drogowe, co ułatwi codzienne dojazdy i poprawi komunikację w regionie.

WARTOŚC ZADANIA :

PLANOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA WYNOSI: 5 721 170,00 ZŁ.

DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG: 2 860 585,00  ZŁ.

GMINA ŁĘCZYCA ZOBOWIĄZANA JEST DO WNIESIENIA WKŁADU WŁASNEGO W KWOCIE: 2 860 585,00 ZŁ.

DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG.
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego