System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY POLICHROMII ŚCIENNEJ KOŚCIOŁA pw. ŚW.MARII MAGDALENY 1784 r.

INFORMACJA O ZADANIU INWESTYCYJNYM PN.:
"Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromii ściennej kościoła pw. Św. Marii Magdaleny 1784 r."


BENEFICJENT : GMINA ŁĘCZYCA
REALIZATOR: Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Leźnicy Małej
Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania: czerwiec 2024r.
Planowana data zakończenia realizacji zadania: grudzień 2025r.


OPIS ZADANIA :

W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy polichromii ściennej Kościoła pw. św.Marii Magdaleny 1784 r. Celem prac konserwatorskich i restauratorskich jest zahamowanie dalszego procesu destrukcji oraz w dalszej części przywrócenie wartości estetycznych. Zakres prac: Oczyszczenie oraz usunięciu przemalowań, uzupełnienie warstwy zaprawy oraz flekowanie podłoża drewnianego. Dezynfekcja oraz wzmocnienie strukturalne poszczególnych desek. Scalenie kolorystyczne metodą punktowania.

WARTOŚC ZADANIA :

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA WYNOSI: 397 100,00 ZŁ.

DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH W KWOCIE: 389 158,00  ZŁ.

GMINA ŁĘCZYCA ZOBOWIĄZANA JEST DO WNIESIENIA WKŁADU WŁASNEGO W KWOCIE: 7 942,00 ZŁ.

DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z  RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - EDYCJA 2


Ogłoszenie na wybór Wykonawcy
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
Prądzew
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego