System Identyfikacji Przestrzennej
Platforma zakupowa
Kontakt z Urzędem
 

Transmisja obrad Rady Gminy w Łęczycy

Aktualny link do transmisji on-line sesji Rady Gminy w Łęczycy

Archiwum nagrań sesji Rady Gminy w ŁęczycySzanowni Państwo.
Informujemy uprzejmie, iż w celu zapewnienia transparentności życia publicznego oraz powszechnego dostępu do obrad Rady Gminy w Łęczycy, a także w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Wójcie Gminy Łęczyca mocą art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym, sala posiedzeń Rady Gminy jest monitorowana przy pomocy urządzeń audio-wizyjnych (kamer), przy pomocy których prowadzona jest w czasie rzeczywistym transmisja obrad Rady Gminy w Łęczycy (określana dalej jako „Transmisja”) oraz sporządzane są nagrania tych obrad (określane dalej jako „Nagrania”), archiwizowane oraz publikowane przez Wójta Gminy Łęczyca.

Transmisja oraz publikacja Nagrań prowadzone są przy użyciu następujących kanałów komunikacji:

  • Strony internetowej Gminy Łęczyca (gminaleczyca.pl) – prowadzonej przez Wójta Gminy Łęczyca (zamieszczenie hiperłącza do kanału YouTube).
  • Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łęczyca (bip.gminaleczyca.pl) – prowadzonego przez Wójta Gminy Łęczyca (zamieszczenie hiperłącza do kanału YouTube).
  • Portalu YouTube (youtube.com) – prowadzonego przez Google LLC – spółkę prawa amerykańskiego, zarejestrowaną w stanie Kalifornia (USA), będącą sygnatariuszem programu Tarcza Prywatności mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Poprzez Państwa uczestnictwo w obradach Rady Gminy w Łęczycy, dojść może do utrwalenia Państwa wizerunku lub głosu oraz upublicznienia ich w drodze prowadzonej Transmisji oraz Nagrań archiwizowanych i publikowanych przez Wójta Gminy Łęczyca.

Wójt Gminy Łęczyca pełni funkcję administratora Państwa danych osobowych (w szczególności wizerunku i głosu) utrwalonych oraz rozpowszechnionych w drodze Transmisji oraz Nagrań. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdą Państwo w niniejszej klauzuli informacyjnej. W odniesieniu do Nagrań publikowanych na portalu YouTube odrębnym administratorem tych danych jest spółka Google LLC, przetwarzająca je w oparciu o własną politykę prywatności.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Wójt Gminy Łęczyca:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@gminaleczyca.pl,
  • listownie: Urząd Gminy w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, (z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego