System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

IV sesja Młodzieżowej Rady Gminy

4 maja 2017r. w Szkole Podstawowej w Błoniu odbyła się czwarta sesja Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca 2017.

Porządek posiedzenia MRG Łęczyca 2017  – 4 maja 2017r.:

Część I – godz. 9.00

 1.Otwarcie obrad czwartej sesji Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca przez Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy.

2.  ,,Jakiej reprezentacji potrzebuje polska młodzież?” – relacja ze spotkania, które odbyło się 27 kwietnia 2017r. w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

3. Praca w zespołach problemowych:

  • ds. Wolontariatu i Pomocy Społecznej,
  • ds. Promocji Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca,
  • ds. Sportu i Turystyki,
  • ds. Ekologii i Infrastruktury.

4. Wnioski i zapytania radnych.

5. Sprawy różne.

  • Organizacja meczu o Puchar Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca.

Część II – godz. 11.00

  • Podziękowania dla kolegów i koleżanek radnych z ubiegłej kadencji.

Przewodnicząca MRG Łęczyca 2017 koleżanka Magdalena Nawrotek otworzyła IV sesję MRG Łęczyca 2017, powitała Radnych oraz zaproszonych gości.

Następnie wiceprzewodnicząca MRG Łęczyca 2017 Patrycja Pietrzak przedstawiła prezentację dotyczącą spotkania, które odbyło się 27 kwietnia 2017r. w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim, pod hasłem: „Jakiej reprezentacji potrzebuję polska młodzież?”.

Po wystąpieniu koleżanki Patrycji, pracowaliśmy w zespołach problemowych:

  • ds. Wolontariatu i Pomocy Społecznej,
  • ds. Promocji Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca,
  • ds. Sportu i Turystyki,
  • ds. Ekologii i Infrastruktury.

 Wszystkie propozycje działań, które zostały wypracowane w zespołach problemowych mają na celu kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz swojej społeczności lokalnej, zwiększenia skuteczności działań prowadzonych przez władze gminy na rzecz młodych ludzi.

Już wkrótce będzie można zaobserwować pierwsze owoce naszej pracy.

W drugiej części spotkania wzięli udział Radni z poprzedniej kadencji oraz przedstawiciele władz Urzędu Gminy w Łęczycy. Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński złożył Radnym I kadencji podziękowanie za zaangażowanie i współpracę z Radą Gminy Łęczyca, pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Wszystkim Radnym Wójt Gminy Łęczyca Pan Jacek Rogoziński wręczył pamiątkowe dyplomy i upominki.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem.

Już wkrótce zobaczymy się ponownie.
 
Julia Stankowska – sekretarz MRG Łęczyca 2017
Agnieszka Szczech - opiekun
Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego