System Identyfikacji Przestrzennej
Kontakt z Urzędem
 

II sesja Młodzieżowej Rady Gminy

9 lutego 2017 roku w Szkole Podstawowej w Błoniu odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca 2017.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie obrad drugiej sesji Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca przez Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy.

 • Wystąpienia gości.

2.Złożenie ślubowania przez Urszulę Kowalczyk – nieobecną  na pierwszym posiedzeniu.

3. Propozycja powołania zespołów problemowych:

 • ds. Wolontariatu i Pomocy Społecznej,
 • ds. Promocji Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca,
 • ds. Sportu i Turystyki,
 • ds. Ekologii i Infrastruktury.

4. Przedstawienie sprawozdania z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Oświaty i Kultury.

5. Zatwierdzenie planu pracy MRG Łęczyca.

6. Organizacja lekcji historii z Radą Gminy i Sołtysami Gminy Łęczyca.

7. Wnioski i zapytania radnych.

8. Sprawy różne.

 • Wyjazd integracyjny na lodowisko.
 • „MRG kontra Rada Gminy Łęczyca” – zawody integracyjne z okazji Dnia Dziecka

Patrycja Pietrzak – wiceprzewodnicząca i Michał Stegliński – wiceprzewodniczący dokonali otwarcia II sesji MRG Łęczyca 2017. Powitali Wójta Gminy Łęczyca -  Pana Jacka Rogozińskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Błoniu -  Panią Grażynę Czajkowską, szkolnych koordynatorów – Panią Emilię Andrzejczak, Panią Anetę Kuczkowską, Panią Sylwię Gnatowską, Panią Beatę Kaczmarek.

Na podstawie listy obecności stwierdzono prawomocność obrad.

Następnie Urszula Kowalczyk złożyła uroczyste ślubowanie.

W dalszej części spotkania dyskutowano nad propozycją powołania zespołów problemowych:

 • ds. Wolontariatu i Pomocy Społecznej,
 • ds. Promocji Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca,
 • ds. Sportu i Turystyki,
 • ds. Ekologii i Infrastruktury.

Propozycja została przyjęta. Do poszczególnych zespołów problemowych zgłosili się:

 • ds. Wolontariatu i Pomocy Społecznej – Urszula Kowalczyk, Szymon Raj, Julia Stankowska, Martyna Królak, Agata Szymczak, Patrycja Pietrzak, Małgorzata Nowakowska
 • ds. Promocji Młodzieżowej Rady Gminy Łęczyca – Michał Stegliński, Adrian Królak, Szymon Raj, Bartosz Cieślarek, Julia Stankowska
 • ds. Sportu i Turystyki – Szymon Raj, Martyna Królak, Bartosz Cieślarek, Adrian Królak, Małgorzata Nowakowska, Patrycja Pietrzak, Michał Stegliński, Sandra Pęgowska
 • ds. Ekologii i Infrastruktury – Urszula Kowalczyk, Julia Stankowska, Adrian Królak, Sandra Pęgowska, Michał Stegliński

Patrycja Pietrzak i Michał Stegliński przedstawili sprawozdanie z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia  i Pomocy Społecznej oraz Oświaty i Kultury.

Następnie opiekun MG Łęczyca – Pani Agnieszka Szczech przedstawiła propozycję Planu Pracy MRG Łęczyca – plan został przyjęty do realizacji.

W dalszej części spotkania dyskutowano nad organizacją lekcji historii „Historia w pigułce – zabawa dla każdego” oraz nad wyjazdem integracyjnym na lodowisko do Zgierza.

Michał Stegliński dokonał zamknięcia obrad II sesji MRG Łęczyca 2017.

Julia Stankowska – sekretarz MRG Łęczyca
Agnieszka Szczech  - opiekun MRG Łęczyca

Galeria zdjęć:
Nieodpłatna pomoc prawna
Oświata
GOPS Łęczyca
Zrealizowane inwestycje
Sport i kultura
RPO ŁÓDŹ
InforLex.pl
Geoportal Województwa Łódzkiego